BU 6 BELİRTİYE DİKKAT EDİN

BU 6 BELİRTİYE DİKKAT EDİN

TÜİK istatistiklerine göre miyokard
enfarktüsü, en çok bilinen tanımıyla kalp krizi
nedeniyle her yıl yüz binlerce
vatandașımız hay-atını kaybediyor. Yapılan
araștırmalar ve bilinçlendirme çalıșmaları
sayesinde de milyonlarca vatandașımız da
kalp kr-izinden korunmayı bașarıyor. Ancak
yine de bu korkunç rahatsızlık hakkında
insanların daha da bilinçlendirilmesi
gerekiyor.

Fotoğraf açıklaması yok.

Önemli olan ise kalp kr-izi geçirmeden önce
gereken önlemleri alabilmek ve kendinizin
kalp kr-izi ri-ski tașıyıp tașımadığını bilmek.
Bir diğer acı gerçek ise kalp kr-izi geçiren
bütün vatandașların, kr-iz öncesi belirtileri
gözle görülebilir șekilde tecrübe etmeleri.
Dediğimiz gibi önemli olan belirtileri
düzgünce gözlemleyebilmek ve profesyonel
yardım almak.

1- Yorgunluk
Hepimiz bazen yorgun hissedebiliriz. Bu
gayet normal. Ama markete giderken bile
yoruluyorsanız, durup düșünmeniz
gerekiyor.Ek olarak, eğer birden ve hızlıca
nefesiniz kesiliyorsa, acilen doktora görünüp
EKG çektirmeniz gerekiyor. Eğer stresli
biriyseniz ve kalp sağlığınız pek de iyi değilse
her an kalp kr-izi geçirme ri-ski tașıyorsunuz
demektir.

2- Göğüs Ağrısı
Kalp kr-izinin en belirgin belirtilerinden biri
de göğüs ağrısı veya sıkıșmasıdır.Göğüs
ağrısının benzeri ağrılar vücudun çeșitli
bölgelerinde de gerçekleșebilir. Özellikle
kollarda gerçekleșen ağrılara (sol koltuk altı
da bu bölgelerden biridir) dikkat edilmesi
gerekir. Öte yandan benzer ağrılar
boğazınızda, ensenizde, çenenizde, sırtınızda
ve karnınızda da görülebilir. Ağrı genel olarak
15 dakika sürer.

3- Solunum sıkıntısı
Kalp kr-izi öncesi solunum sıkıntısı ve nefes
darlığı tecrübe edilir. Bunun temel nedeni de
damarlarınızın tıkalı olması nedeniyle
akciğerinize kan gidemiyor olușudur. Eğer
nefes darlığı yașıyorsanız derhal bir doktora
görünmeniz önerilir.

4- Dermansızlık
Sık sık yorgun ve güçsüz hissediyorsanız
bunun nedeni akciğerlerinize yeterince kan
gitmemesi olabilir. Kronik yorgunluk
sendromuna sahip kișilerde kalp kr-izi
riskine sıkça rastlanmaktadır.
5- Baș dönmesi ve soğuk terleme
Așırı terleme kalp kr-izi belirtilerindendir.
Eğer așırı ve sık terliyorsanız, doktora
görünmeniz tavsiye edilir.Baș dönmesinin
nedeni de genelde beyne yeterince kan
gitmemesidir.

6- Grip/Soğuk algınlığı
At-eșiniz yü-ksek, șiddetli öks-ürüyor ve
anormal șekilde üșüyor musunuz? Merak
etmeyin, bunlar kalp kri-zinin direk belirtileri
değildir.Ancak yine de bunların kalp kr-izi
öncesi rastlanan belirtiler olduğunu bilmekte
fayda var. Kesinlikle dikkate alınması gerekir.
Yukarıda bahsedilen olası kalp kr-izi
belirtilerinin insandan insana ve kadından
erkeğe değișiklik gösterdiğini bilmekte fayda
var.

Bu 6 olası belirtiyi göz önünde bulundurarak
hem kendi hayatınızı hem de bașkasının
hayatını kurtarabilirsiniz