Bu Duayı (41) Defa Okuyanın Haceti Kabul Olur

Ahmet Ziyâeddin Gümüşhânevi hazretle*ri buyuruyor ki: “ Muyiddin-i Arabî hazretlerine ait a*şağıdaki duayı(41) defa okuyup hacetiniAllah’a arz eden kimsenin dileği kabul olur.” (M.Ahzâb)
Yazımızın devamı için resimlere tıklayınız…