BUGÜN BAŞLADI

BUGÜN BAŞLADI

Açık tütün satana, alana ve içene 6 yıl hapis
cezası geldi
Ticari amaçla sigara kağıdına tütün sararak
satmak, bugünden itibaren yasak. Aykırı
davrananlar, altı seneye kadar hapis cezası
ile yargılanacak

Türkiye’de tiryaki vatandașların yaygın olarak
kullandığı sarma sigaralarla ilgili yeni dönem
bașladı. Sigara kağıtlarına tütün doldurarak
veya içi tütün doldurulmuș makaronların
poșetlenerek satılması, Resmi Gazete’de
yayımlanan karara göre yasaklanmıștı. Söz
konusu yasak bugün yürürlüğe girdi.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde
hayata geçirilen bu yasağa uymayanlar; üç
yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile
yargılanacak. Türkiye’de açık tütün
ürünlerinin, 25 bin sokak arası tütüncü
dükkanından ve internet üzerinden,
toplamda yaklașık 300 binden fazla
noktadan satıldığı tahmin ediliyor.

VERGİ KAYBI BÜYÜK
Yapılan son düzenlemelere göre devlet, 15
liralık bir paket sigaradan 12,8 lira vergi
alıyor. İllegal açık tütün ürünleri satıșından
devletin kasasına bir kuruș gelir girmez iken
oldukça yaygın hale gelen açık tütün
ürünlerinden kaynaklanan senelik vergi
kaybının, 15 milyar liraya yaklaștığı
hesaplanıyor. Benzer bir uygulama 2014
yılında yurt dıșından kanun dıșı yollarla
ülkeye sokulan kaçak sigaralar için de
getirilmiș ve yüzde 20’nin üzerine çıkan
kaçak sigara oranı, kısa sürede yüzde 4’e
kadar gerilemiști. Bu arada 2019 senesinde
sigaradan yaklașık 50 milyar TL ÖTV elde
edildi.

RESMEN ZEHİR SAÇIYOR
İçine ne koyulduğu, nasıl üretildiği belli
olmayan, devlet tarafından da kontrol
edilemeyen kaçak sarma tütün zehir saçıyor.
Laboratuvar ortamında yapılan analizlere
göre illegal üretilen bu tütün ürünlerinde;
kabul edilen kadmiyum seviyesinin beș kat,
kurșun seviyesinin ise altı kat fazla olduğu
tespit edildi. Ayrıca içinde yüksek miktarda
talaș ve benzeri ürünlerin bulunduğu da
belirlendi.