K’orona v’irüsün ağır ya da hafif geçmesindeki nedeni

K’orona v’irüsün ağır ya da hafif geçmesindeki nedeni

Korona virüsün ağır ya da hafif geçmesindeki
nedeni açıkladılar, meğer asıl etken buymuș
Koronayı bazı kișilerin hafif bazılarının ise
ağır geçirmesinin nedeni henüz
keșfedilemedi. Ancak șuan için hakem
denetiminden geçmeyen ve bir bilim
bülteninde yayımlanmayan bir araștırma,
ağır korona geçiren hastalarda vücudun
“otoantikor” ürettiğini ve bunların, ișgalci
virüse saldırmak yerine hastanın kendi
bağıșıklık sistemine ve organlarına
saldırdığını iddia ettiler.

Fotoğraf açıklaması yok.

COVID-19’lu bir insanın ciddi șekilde
hastalanıp hastalanmayacağı, bağıșıklık
sisteminin korona virüse nasıl tepki
verdiğiyle çok alakalı. Fakat bilim insanları,
hastalık bazı kișilerde ağır geçerken neden
diğerlerinin sadece hafif belirtiler yașadığını
ya da hiç belirti yașamadığını halen bilmiyor.
Șimdiyse Yale Üniversitesi’nde yapılan yeni
bir çalıșma, meseleye biraz ıșık tutabilir.

OTOANTİKOR ÜRETİYOR
Henüz hakem denetiminden geçmeyen ve
bir bilim bülteninde yayımlanmayan bu
araștırma, ağır COVID geçiren hastalarda
vücudun “otoantikor” ürettiğini öne sürüyor.
Bunlar, ișgalci virüse saldırmak yerine
hastanın kendi bağıșıklık sistemine ve
organlarına saldıran antikorlar.

HÜCRELERİ TANIYOR
Araștırmacılar ağır COVID geçiren insanlarda,
korona virüsün bulaștığı hücreleri tanıma, bu
hücreler karșısında harekete geçme ve bu
hücreleri tanımayla ilișkili önemli proteinlere
tutunan otoantikorlar bulunduğunu
keșfetmișler.
SAVUNMA MEKANİZMALARINA ENGEL
OLUYOR
Bu proteinler, bağıșıklık sistemindeki önemli
mesajcılar olan sitokinler ile kemotinleri
içeriyor. Bağıșıklık sisteminin normal
ișleyișine müdahale eden bu mesajcılar,
antiviral savunma mekanizmalarına engel
olup hastalığı daha ciddi bir duruma
getirebiliyor.

YILLARDIR BİLİNİYOR
Otoantikorların, romatizmal eklem iltihabı ve
lupus gibi otoimmün hastalıklarda yer
aldıkları yıllardır biliniyor.

BÖYLE OLUȘMASI MUHTEMEL
Bazı insanlarda bu antikorların neden
oluștuğu bilinmiyor fakat durumun, genetik
ve çevrenin birleșimiyle ortaya çıkması
muhtemel. Virüs enfeksiyonları da bazı
otoimmün hastalıkların bașlangıcıyla
ilișkilendirilmiș